Det pratas mycket om reklamtrötthet idag, men vi tycker oss också märka en annan slags trötthet: en reklambyråtrötthet. Finns det möjligen ett samband? Och vad gör vi åt saken? Låt oss fundera lite kring detta.

Under de senaste 15 åran har Sveriges Annonsörer låtit undersöka svenska folkets inställning till reklam, och kunnat konstatera att andelen personer som ogillar reklam ökar stadigt. Även om årets mätning visar en liten minskning ligger den ändå på saftiga 49%. Med andra ord är i princip varannan svensk negativ till reklam.

Vad det beror på är såklart svårt att fastslå i detalj, men vi hittar ett par ledtrådar i de främsta anledningarna folk uppger till varför de ogillar reklam. Att den stör upplevelsen – och att det är för mycket reklam. 

Så vadå, ska vi sluta marknadsföra oss, kanske du tänker? Nej, inte då. Däremot kanske det kan vara värt att fundera lite mer på när, var och hur vi kommunicerar med våra kunder. Världen har förändrats, och vi menar att sättet vi kommunicerar behöver förändras i takt med den. 

Kanske är en förändring på sin plats även när det kommer till själva kommunikationsbranschen? Allt oftare pratar vi med kunder som är trötta på sina byråsamarbeten. De ställer sig frågande till vad de får ut av det hela. Vad är det egentligen vi köper? Hur löser det här mina problem? Och så småningom väcks tanken som är många reklamares skräckscenario nummer ett: kan vi inte göra det inhouse istället?

Vi på XLNT Communication tycker inte alls att inhouse-trenden är något dåligt, snarare tvärt om. Men för att lyckas gäller det att ha rätt verktyg och resurser – att låta både strategi och kreativitet få ta plats. Att kunna skapa kommunikation med kvalitet, inte bara kvantitet. Och handen på hjärtat: hur många företag mäktar egentligen med det?

Kanske är det här vi hittar framtidens byråsamarbeten? Att vi i kommunikationsbranschen kan gå in med vår specialistkunskap och stötta kundernas marknadsavdelningar – att skapa ett närmare samarbete, istället för att göra hela jobbet på egen kammare? 

Varför inte prova? Vi har en känsla av att du tycker det kommer vara värt det i slutändan. Vi på XLNT Communication jobbar redan på det här sättet, och det vi möjligen förlorar i prestige är inget mot känslan när våra kunder får glänsa.